4D

“Ključ u ruke.”

PROJEKTIRANJE

 • izrada idejnih rješenja
 • izrada idejnih projekata
 • izrada glavnih projekata
 • 3D vizualizacija
 • dizainiranje interijera
 • izrada izvedbenih projekata
 • izrada troškovničke dokumentacije
 • priprema tender dokumenatcije
 • stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem radova
 • vođenje projekta
 • izrada energetskih certifikata

ISHOĐENJE DOKUMENTACIJE

 • ishođenje svih potrebnih uvjeta i suglasnosti komunalnih tvrtki
 • ishođenje svih potrebnih dozvola
 • priprema dokumenatcije za tehnički pregled

LEGALIZACIJA OBJEKTA

 • legalizacija svih vrsta objekta
 • etažiranje objekata

Kontaktirajte 4D