Ova Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka fizičkih osoba koji se prikupljaju na web stranici www.4Ding.hr i koji podaci su prikupljeni korištenjem te stranice  i pohranjeni u bazama podataka vlasnika predmetnog portala – tvrtke 4D d.o.o. za projektiranje i nadzor, Zadar, OIB: 58386989227. Vlasnik predmetnog portala  je trgovačko društvo 4D d.o.o. za projektiranje i nadzor, iz Zadra te se pridržavaju relevantnih pozitivnih propisa s područja zaštite osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka-Narodne novine broj: 42/2018)  s ciljem zaštite privatnosti posjetitelja i korisnika navedenog portala.

Molimo posjetitelje i korisnike da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi razumjeli koje informacije se prikupljaju i kako ih se koristi na ovoj web stranici.

Posjetitelj i korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati upit putem kontakt obrasca na našoj web stranici.

Pristupanjem ili uporabom naše web stranice, posjetitelj i korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe web stranice: www.4Ding.hr

U slučaju neslaganja posjetitelja i korisnika s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo posjetitelja i korisnika da napusti našu web stranicu,  te ne pristupa i ne koristi web stranicu: www.4Ding.hr

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “Izjava o povjerljivosti” na web stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na web stranici www.4Ding.hr

Svaki posjetitelj i korisnik sam je odgovoran i dužan odgovarajućim vremenskim razdobljima pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove web stranice od strane posjetitelja i korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da posjetitelj i korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Na web stranici prikupljamo informacije koje identificiraju specifičnog posjetitelja i korisnika fizičku osobu. 

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka posjetitelja i korisnika.

Vaše prikupljene podatke ne dostavljamo drugim korisnicima,međutim na web stranici www.4Ding.hr  možete pronaći i linkove na druge web stranice.Pravila na tim stranicama mogu biti drugčija, stoga Vas molimo da se upoznate i s Pravilima zaštite  privatnosti koja se primjenjuju na drugim web stranicama i na društvenim mrežama.

Osobne podatke fizičkih osoba (ime, prezime, e-mail, adresa, broj telefona) korisnika našeg web portala: www.4Ding.hr ćemo zaprimati u obliku ispunjenje kontakt forme prilikom Vašem kontakta prema web stranici www.4Ding.hr

Zaštitu Vaših osobnih uzimamo ozbiljno i poduzimamo mjere opreza kako bi zaštitili Vaše osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, provodimo razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ali ne možemo jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s www.4Ding.hr web stranice, te nismo odgovorni za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

4D d.o.o. za projektiranje i nadzor

Domovinskog rata br.2

23000 Zadar

Email : info@4Ding.hr